ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกำเนิดวิทย์


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิก  

1. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างรายงานการทำกิจกรรม
   หรือผลงานพร้อมหลักฐานประกอบ
2.1 ฟอร์ม(.doc)
2.2 ฟอร์ม(.pdf)
2.3 ตัวอย่าง     
3. ตรวจสอบสถานะการส่งผลงาน