ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม      คู่มือการลงทะเบียน

รอบ/วันจัดกิจกรรม จำนวนสำรองที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เต็ม
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เต็ม

ตารางกิจกรรม

“เปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ KVIS Open House 2018”
ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง


 • 06.30 น. – 07.00 น.

  เดินทาง ไป-กลับ ด้วยรถที่ทางโรงเรียนจัดให้

  ลงทะเบียน ณ ปตท. สำนักงานใหญ่


 • 07.00 น. – 10.00 น.

  เดิน ทางไป-กลับ ด้วยตนเอง

  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์


 • 10.00 น. – 10.30 น.

  บรรยายเรื่อง "แนวคิด อุดมการณ์และความมุ่งมั่น
  ในการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์"


  10.30 น. – 11.00 น.

  ตอบข้อซักถาม


 • 11.00 น. – 12.00 น.

  ประสบการณ์การใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยนักเรียนกำเนิดวิทย์


  12.00 น. – 13.30 น.

  รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงของนักเรียน


  13.30 น. – 15.30 น.

  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และบ้านพักนักเรียน


 • 15.30 น. – 18.30 น.

  เดินทางกลับจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ไปปตท. สำนักงานใหญ่ / เดินทางกลับภูมิลำเนา
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 0 3301 3888
โทรสาร : 0 3301 3889
อีเมล : academic@kvis.ac.th

ปตท.สำนักงานใหญ่